Működési szabályzat

AZ 1. BIZTOSÍTÁSLICIT MŰKÖDÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

 

TARTALOMJEGYZÉK

  1. BELÉPÉS AZ 1.BIZTOSÍTÁSLICIT RENDSZERBE
  2. LICIT ÉS BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSKÖTÉS MENETE AZ 1.BIZTOSÍTÁSLICIT OLDALON
  3. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTÉNEK SZABÁLYAI
  1. AZ ÜZEMELTETŐ JOGÁLLÁSA
  1. AZ ÜGYFÉL JOGVISZONYA
  2. AZ ÜGYFÉL KÖZLÉSI ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE

 

 

I.       BEVEZETŐ
Az elektronikus 1.BIZTOSÍTÁSLICIT célja, hogy a legkorszerűbb technológiák felhasználásával gyors, könnyen kezelhető, elektronikus on-line ügyintézéssel az Ügyfelek számára – általuk megadott határidőn belül – igényeiknek  megfelelő, gazdaságos biztosítási fedezetekhez juthassanak a Biztosítók versenyeztetésének eredményeként.
Jelen szabályzat meghatározza az  elektronikus 1.BIZTOSÍTÁSLICIT (továbbiakban: 1.BIZTOSÍTÁSLICIT) – melynek üzemeltetője az EBIT Első Árlejtéses Biztosításlicit Kft (továbbiakban Üzemeltető) - működésének rendjét és a 1.BIZTOSÍTÁSLICITRendszer szabályozott működése érdekében a jelen szabályzat hatálya alá tartozó személyek  kötelezettségeit, az őket megillető jogokat valamint kölcsönös együttműködésük rendjét. Jelen szabályzat hatálya kiterjed az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT Üzemeltetőjére, az 1.BIZTOSÍTÁSLICITen résztvevő Biztosítókra, az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT Rendszer felhasználóira (továbbiakban: Ügyfél) és a számítástechnikai rendszer technikai és szoftverüzemeltetés feltételeit biztosító szolgáltatóra.

Tartalomjegyzékhez
II. DEFINÍCIÓK

 • 1.BIZTOSÍTÁSLICIT Rendszer: jelenti a – EBIT Első Árlejtéses Biztosításlicit Kft tulajdonában, illetve kizárólagos használatában lévő – web alapú elektronikus 1.BIZTOSÍTÁSLICIT ügymenetet lebonyolító speciális központi számítógép és szoftver konfigurációját, amely segítségével számítástechnikailag összekapcsolhatók és működtethetők az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT regisztrált Ügyfélportáljain és Biztosítóportáljain elérhető funkciók. 
 • 1.BIZTOSÍTÁSLICIT Ügyfélportál: jelenti azt felületet a rendszerben regisztrált Ügyfél internetes kapcsolódási pontján, amelyen keresztül bejelentkezve számára lehetővé válik jogosultságainak megfelelő módon az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT Rendszer használata.
 • 1.BIZTOSÍTÁSLICIT Biztosítóportál: jelenti azt felületet a rendszerben regisztrált Biztosító internetes kapcsolódási pontján, amelyen keresztül bejelentkezve számára lehetővé válik jogosultságainak megfelelő módon a 1.BIZTOSÍTÁSLICIT Rendszer használata. 
 • 1.BIZTOSÍTÁSLICIT Szoftver: jelenti azt az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT szerverre telepített, s azon futó kifejezetten a 1.BIZTOSÍTÁSLICIT ügymenet lebonyolítására szolgáló központi szoftvert, mely szerzői jog védelme alatt áll és amelynek használati útmutatója a szerverre van telepítve.
 • 1.BIZTOSÍTÁSLICIT üzemkész állapota: ha az Ügyfél vagy a Biztosító saját portálján az operációs rendszerbe az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT szoftver felhasználónév és az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT szoftver jelszó alkalmazásával sikeresen bejelentkezett és az ügyintézéshez számára szükséges valamennyi szolgáltatás elérhető. 
 • 1.BIZTOSÍTÁSLICIT határidő: jelenti az ügyfél vagy esetenként az Üzemeltető által meghatározott és a rendszer szereplői számára nyilvánosságra hozott azon időtartamot, mely alatt az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT biztosítói díjajánlat tételére és fogadására alkalmas állapotban van.
 • 1.BIZTOSÍTÁSLICIT szoftver felhasználónév: jelenti azt a - 1.BIZTOSÍTÁSLICIT Üzemeltetőjétől kapott - jelsorozatot, amellyel a rendszer használói saját jogon azonosítják magukat az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT használata céljából. 
 • 1.BIZTOSÍTÁSLICIT szoftver jelszó: jelenti azt a kis és nagybetűket, valamint számokat vegyesen tartalmazó - 1.BIZTOSÍTÁSLICIT Üzemeltetőjétől kapott, vagy utóbb ennek helyére választott - jelsorozatot, amellyel a 1.BIZTOSÍTÁSLICIT szoftver felhasználónév megadása után a rendszer használója saját jogon igazolja a jogosultságát a 1.BIZTOSÍTÁSLICIT Rendszer használatához.
 • 1.BIZTOSÍTÁSLICIT kiegészítő tevékenység: az az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT ügyintézést segítő és kiszolgáló előkészítő, feldolgozó, értékelő munkafolyamat, amely elősegíti az Ügyfél számára az ügymenet sikeres végig vitelét.


Tartalomjegyzékhez

 

III.    1.BIZTOSÍTÁSLICIT RENDSZER MŰKÖDÉSE

1. BELÉPÉS AZ 1.BIZTOSÍTÁSLICIT RENDSZERBE
1.1 Az Ügyfél az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT Rendszerbe - a részére elektronikusan megadott szoftver jelszóval - történt első belépést követően a jelen Működési Szabályzatot elfogadva a "Szabályzatot és Ügyfél tájékoztatót elfogadom" ikonra kattintással, az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT regisztrált felhasználójává válik.

1.2 Az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT üzemeltetője jelen Működési Szabályzatot az Ügyfél igényének rögzítésekor olyan módon teszi hozzáférhetővé, hogy az Ügyfél számára az, a későbbiekben előhívható legyen. 

Tartalomjegyzékhez
2. A LICIT ÉS A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSKÖTÉS MENETE AZ 1.BIZTOSÍTÁSLICIT OLDALON
2.1 Az Ügyfél bejelentkezik az Ügyfélportálon az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT Rendszerbe.

2.2 Az Ügyfél biztosítási igényének adatait beírja, a díjajánlatok készítésére rendelkezésre álló határidőt megadja és beküldi az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT Rendszerbe az Ügyfélportálon keresztül.

2.3 Az 1. BIZTOSÍTÁSLICIT Rendszerbe beérkezett igény alapján a Biztosítók díjajánlatokat készítenek, melyet feltételszövegekkel és ügyfél tájékoztatókkal együtt eljuttatnak az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT Rendszerbe, ahonnan a díjajánlatok felkerülnek az Ügyfélportálra is az ajánlatot készítő Biztosítók azonosítása nélkül.

2.4 Az árlejtésre irányuló 1.BIZTOSÍTÁSLICIT folyamat az Ügyfélportálon az Ügyfél, míg a Biztosítóportálon a Biztosítók által nyomon követhető a határidő végéig.

2.5 A határidő lejártával az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT Rendszer a licitet lezárja, ezzel az Ügyfélportálon megjelenik a legjobb díjajánlatok tartalma és feltételszövegei, amelyekből az Ügyfél választhat.

2.6 Az Ügyfél megjelöli a legmegfelelőbb díjajánlatot ezzel kiválasztja Biztosítót is, egyúttal jelzi a 1.BIZTOSÍTÁSLICIT Rendszernek a szerződéskötési igényét. Az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT erről tájékoztatást jelenít meg a Biztosítóportálon.

2.7 A Biztosító elkészíti a szerződés véglegesítéséhez szükséges Biztosítási ajánlatot és szkennelt (pdf) formátumban eljuttat az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT Rendszerbe. Az aláírt ajánlat szkennelt (pdf) formátumú példányát az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT  Rendszeren keresztül kapja vissza az Ügyféltől.

2.8 A Biztosító rögzíti rendszerébe a szerződést és az ahhoz rendelt kötvényszámról értesítést küld az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT Rendszerbe. Az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT a véglegesített szerződés adatairól tájékoztatást küld az Ügyfélportálra.

Tartalomjegyzékhez
3. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTÉNEK SZABÁLYAI
3.1 Az Ügyfél a szerződéskötésre kiválasztott biztosítási díjajánlat Ügyfélportálon történő ismertetésekor tájékozódhat a megkötni kívánt biztosítás jellemzőiről és a kiválasztott Biztosító adatairól. Ennek megfelelően az Üzemeltető a Biztosítási Szerződés megkötésére irányuló ajánlattételhez megkerülhetetlen tartalommá teszi az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT Rendszeren keresztül a díjajánlatban szereplő biztosítási fedezetek terméktájékoztatóit és biztosítási feltételeit.         

3.2 Az Üzemeltető lehetővé teszi a 3.1 bekezdés szerinti tájékoztatással egyidejűleg, hogy az Ügyfél lementse merevlemezére az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT Rendszeren keresztül megkötni kívánt Biztosítási Szerződés terméktájékoztatóit, biztosítási feltételeit. Az Üzemeltető pedig elhelyezi azokat az Ügyfél részére elérhetővé tett tárhelyen, az Ügyfélportál "Szerződéseim" menüpontja alatt.

3.3 Az Ügyfél és az Üzemeltető megállapodnak, hogy a jelen Működési Szabályzat szerint az Ügyfél merevlemeze és az Ügyfélportál "Szerződéseim" menüpontjának tárhelye is olyan tartós adathordózónak minősül, ami utólag bármikor lehetővé teszi a 1.BIZTOSÍTÁSLICIT Rendszeren keresztül megkötött, az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT ügyfél biztosítási szerződéshez tartozó tájékoztatójának és biztosítási feltételeinek az Ügyfél általi változatlan formátumú előhívását.  

3.4 Az Üzemeltető nem szed biztosítási díjat. A biztosítási díj(részlet) befizetésére szóló számlát, a Biztosító bocsátja ki közvetlenül az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT Ügyfél számára és az Ügyfél által fizetendő biztosítási díj minden esetben közvetlenül a Biztosító számlájára kerül befizetésre.           

3.5 A Biztosítási Szerződés akkor tekinthető létrejöttnek, ha

 • az Ügyfél ajánlatára a Biztosító nem nyilatkozik 15 napon belül, vagy
 • az Ügyfél ajánlatát a Biztosító - a rendelkezésére álló 15 napos kockázat elbírálási határidőn belül - biztosítási kötvény kiállításával kifejezetten elfogadja.

3.6 A kockázatot elvállaló Biztosító állítja ki, írja alá és küldi meg az Ügyfél biztosítási kötvényét közvetlenül az Ügyfél részére.

Tartalomjegyzékhez
IV. A 1.BIZTOSÍTÁSLICIT RENDSZER MŰKÖDTETŐJE

1. AZ ÜZEMELTETŐ JOGÁLLÁSA
1.1 Az Üzemeltető biztosítók megbízásából eljáró biztosításközvetítő.          

1.2 Az Üzemeltető a Biztosító képviselője, de jognyilatkozatot nem tehet a Biztosító nevében és nincs felhatalmazása az Ügyfél biztosítási szerződésekkel kapcsolatos jognyilatkozatainak a Biztosító nevében való joghatályos fogadására. Az Ügyfél Biztosítóval szembeni nyilatkozatai a Biztosító szervezeti egységéhez való beérkezéssel válnak joghatályossá. Az Üzemeltető tudomásszerzése nem tekinthető a Biztosító tudomásszerzésének.           

1.3 A 3.5 pont szerinti 15 napos kockázat elbírálási határidőt a megkötött biztosítási szerződések létrejöttére vonatkozólag - amely idő alatt a Biztosító visszautasíthatja az ajánlatot - attól a naptól kell számítani, amikor a biztosítási ajánlat a Biztosítóhoz beérkezik.

1.4  Az Ügyfél részére díjmentes az Üzemeltető tevékenysége az Ügyfél biztosítási szerződéseinek előkészítésében, megkötésében való közreműködéséért valamint az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT Rendszeren keresztül megkötött Biztosítási szerződések gondozása tekintetében.    

1.5 Az Üzemeltető teljes felelősséggel tartozik szakmai tevékenysége során saját továbbá  alkalmazottai, alvállalkozói által az Ügyfélnek okozott károkért, melyek esetén az AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepe, mint az Üzemeltető felelősségbiztosítója áll helyt.
Tartalomjegyzékhez
V. AZ 1.BIZTOSÍTÁSLICIT REGISZTRÁLT ÜGYFELE
 
1.AZ ÜGYFÉL JOGVISZONYA

1.1 Az Ügyfél az Üzemeltetőtől kapja meg elektronikusan az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT Rendszerbe bejelentkezéshez és a későbbi felhasználáshoz szükséges felhasználónevet és jelszót.  Ügyfél jelen Működési Szabályzatot megismerve és elfogadva a 1.BIZTOSÍTÁSLICIT regisztrált használójává válik.
Az Ügyfél által Ügyfélportálon keresztül végezhető 1.BIZTOSÍTÁSLICIT műveletek:

 •   saját adatainak és biztosítási igényére vonatkozó adatoknak beírása, módosítása,
 •   az általa megadott határidőn belül készült biztosítói díjajánlatokból történő választás,
 •   biztosítási kötvénye adatainak és kapcsolódó feltételszövegeknek lekérdezése,
 •   1.BIZTOSÍTÁSLICIT regisztráció megszüntetése.

1.2 Az Ügyfél vállalja, hogy másik biztosításközvetítőnek nem ad olyan megbízást, ami az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT Rendszeren keresztül kötött Biztosítási Szerződéshez vagy annak ügyintézéséhez kapcsolódik, ill. azzal azonos vagy ahhoz hasonló tárgyú, tartalmú szerződés létrehozására vonatkozik.

1.3 Az Ügyfél az Üzemeltetőt felmenti a titoktartási kötelezettség alól a biztosítási ajánlatát elfogadó Biztosító irányában, illetve felmenti a titoktartási kötelezettség alól a biztosítási ajánlatát elfogadó Biztosítót az Üzemeltető irányában.

Tartalomjegyzékhez
2. AZ ÜGYFÉL KÖZLÉSI ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE
2.1 Az Ügyfél az Ügyfélportálon keresztül kezdeményezett 1.BIZTOSÍTÁSLICIT ügymenet során köteles hiánytalanul, a valóságnak megfelelően közölni az Üzemeltetővel a Biztosítási Szerződés létrejöttéhez szükséges minden olyan adatot, körülményt, amely a biztosítási kockázat elbíráláshoz szükséges.

2.2 Az Ügyfélportálon keresztül az Ügyfél által közölt adatok valóságtartalmáért az Ügyfél felelős. Az Üzemeltető és a Biztosító részére lehetővé kell tenni, a közölt adatok ellenőrzését. Az Üzemeltető, ill. Biztosító adatellenőrzési lehetősége az Ügyfelet a közlési kötelezettség alól nem menti fel.

2.3 Az Ügyfél köteles a rögzített biztosítási igény adataiban a díjajánlat készítéshez megadott idő alatt bekövetkezett változásokat az Üzemeltetőnek a díjajánlat kiválasztása előtt bejelenteni. Lényegesnek számít a díjajánlatban mindazon adat, amelyet - akár kérdésre válaszolva, akár nyilatkozatként - feltüntettek.

2.4 Az Üzemeltető nem vállalja a felelősséget a közlésre, illetőleg a változások bejelentésére irányuló kötelezettségek elmulasztása vagy megsértése miatt bekövetkező károkért, hátrányokért.
Tartalomjegyzékhez

VI. 1.BIZTOSÍTÁSLICIT RENDSZERBEN RÉSZTVEVŐ BIZTOSÍTÓ
Az Üzemeltetővel együttműködő Biztosítók jelen Működési Szabályzatot megismerve és elfogadva - valamint az Üzemeltetőtől elektronikusan megkapott felhasználói nevet és jelszót alkalmazva - jogosultak az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT Rendszert használni a saját Biztosítóportáljukon keresztül.
A Biztosítók az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT Rendszerből hozzájuk beérkező biztosítási díjajánlat kérések és egyéb információk tartalmát biztosítási titokként kezelik,

 • azokat nem adják át más ügynökök, közvetítők számára, amennyiben ez mégis megtörténik, és ennek alapján szerződés jön létre, az e szerződéssel összefüggésben az ügynököt, közvetítőt megillető, díjazásra vonatkozó jogok az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT Rendszert működtető Üzemeltetőt illetik, azzal, hogy ez esetben is legalább olyan mértékű díjazásra jogosult, mintha a szerződés az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT Rendszer felhasználása útján az Üzemeltető közvetítésével jött volna létre.
 • egy adott biztosítási díjajánlat kérés tartalmára a licitfolyamat lezárásával elért vagy annál alacsonyabb díjat nem tesznek elérhetővé más ügynökök, közvetítők számára.

A Biztosítók a határidő végéig a következő 1.BIZTOSÍTÁSLICIT műveleteket végezhetik:

 •  az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT Rendszerben megjelent igényekre díjajánlat készítése,
 •  az árlejtésre irányuló licit állásának megfelelően díjajánlatuk módosítása,
 •  a kockázat elbíráláshoz szükséges további adatok pótlólagos bekérése,
 •  a díjajánlatban szereplő termékek tájékoztatóinak feltételszövegeinek ismertetése,
 •  a Biztosítási Tőzsde tájékoztatása a termékek, feltételek, tájékoztatók frissítéséről.

A díjajánlatok fedezeti és feltétel tartalma nem lehet az ügyfélre nézve kedvezőtlen módon eltérő a Díjajánlatkérésben meghatározott biztosítási igényhez képest. Az esetben, ha biztosító olyan díjajánlatot tölt fel az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT Rendszerbe, amely tartalmaz ilyen elemeket (pl. igényeltnél magasabb önrész vagy nem kért tartamengedmény, kármentességi kedvezmény alkalmazásával kialakított díj), vállalja, hogy - amennyiben az Ügyfél kiválasztja szerződéskötésre - a licitfolyamat végén elfogadott díjjal és a Díjajánlatkérésben szereplő tartalommal rögzíti és kötvényesíti a szerződést.
 Az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT által lezárt licitfolyamat után az Ügyfél által szerződéskötésre kiválasztott Biztosító a következő műveleteket végzik:

 • szerződés megkötéséhez szükséges aláírható Biztosítási Ajánlat elkészítése és 1.BIZTOSÍTÁSLICIT Rendszerbe töltése
 • aláírt Biztosítási Ajánlat rögzítése után a kötvényszám megadása az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT Rendszernek,
 •  a biztosítási kötvény eredeti példányának és a szerződés első számlájának postai úton, küldeményként történő elküldése az Ügyfél részére.


Tartalomjegyzékhez
VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1. Az Üzemeltető biztosítási titokként kezeli és az Ügyfél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem szolgáltatja ki harmadik személynek az Ügyfél által az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT Rendszeren keresztül megkötött Biztosítási Szerződés létrejöttével, nyilvántartásával és biztosítási tartalmával kapcsolatos információkat.

2. Amennyiben az Üzemeltető jogosult adatközlésre az Ügyfél kockázatait elvállaló Biztosító(k) irányába az Ügyfél külön írásbeli hozzájárulása nélkül, figyelembe véve tevékenysége jellegzetességeit, a közölt adatok tartalmát és az adatközlés célját. 
 
3.
Fogyasztói panasz esetén az Ügyfél a Magyar Nemzeti Bankhoz tehet bejelentést az alábbi címen: Magyar Nemzeti Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 9., Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest, Telefon (ügyfeleknek): (+36 40) 203-776, Internet cím: http://www.mnb.hu, E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

4. A jelen Működési Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.   

5. Felek - pertárgyértéktől függően - alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének, bármely a Biztosítási Tőzsde Rendszeren létrejött szerződéssel összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező vita eldöntésére.

Budapest, 2016.09.01.                                                                                 1.BIZTOSÍTÁSLICIT
                                                                                                              EBIT Első Árlejtéses Biztosításlicit Kft

 

Facebook oldal

 
 

Előnyök

 • Biztosítók egy helyen licitálnak Önért
 • Díjmentes ügyintézés
 • Szakértői segítség a biztosítás kiválasztásában
 • Legkedvezőbb díj elérése árlejtéses licit használatával
 • Gyorsabb, egyszerűbb, költséghatékonyabb, mint a hagyományos megoldás

Magunkról

Az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT megalapításával célunk az volt, hogy ügyfeleink biztosításaikat a magyar piacon eddig nem ismert különlegesen hatékony módon intézhessék... Tovább

Csatlakozz hozzánk